Lust Eddy 2012 Voor Menen Rekkem Lauwe - openVLD

Bedankt voor het vertrouwen


LUST Eddy - plaats 1 - Open VLD Menen - Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Beste kiezer

Tijdens deze kiescampagne spreek ik met veel mensen. Telkens valt me op dat de meesten hier graag wonen. Menen, Lauwe en Rekkem bruisen van activiteit. Overal ontmoet ik mensen die vooruit willen.

Toch maakt iedereen me tegelijk duidelijk dat het grondig fout loopt in onze stad. Het gaat de verkeerde kant op met onze veiligheid, de kwaliteit van de woningen in het stadscentrum, het samenleven met migranten, de mogelijkheden om te shoppen in eigen stad.

Het is vijf voor twaalf . Onze stad heeft dringend nood aan verandering, een nieuwe wind, een betere aanpak, een ander stadsbestuur.

Open VLD is klaar om het roer grondig om te gooien. We spitsen ons toe op vijf essentiële punten:
• De woningen en het straatbeeld aantrekkelijker maken.
• De veiligheid veel sterker als vandaag bewaken.
• Het aantal migranten beperkt houden, en hen beter integreren.
• Menen terug een bloeiend handelscentrum bezorgen.
• De stad goed en zuinig besturen in plaats van ruzie te maken.

Deze vijf punten zijn niet in de eerste plaats een kwestie van geld. Ze zijn een kwestie van willen, van een nieuwe mentaliteit op het stadhuis.

Open VLD zal het verschil maken. Door de  nanciën beter te beheren en creatieve oplossingen te zoeken in samenwerking met de privé-sector, zullen we op elk domein de verandering inzetten.

Mag ik u uitnodigen deze programmabrochure door te nemen. U zal zien dat Open VLD klaar is voor een heel andere aanpak, voor een beter bestuur in Menen, Lauwe en Rekkem.

Eddy Lust, lijsttrekker Open VLD.

Nieuws